II Wielki Koncert Noworoczny „Piękno w dźwiękach zaklęte”

II Wielki Koncert Noworoczny

Serdecznie zapraszamy na koncert, który odbędzie się 21 stycznia 2024 roku o godz. 14.00 w hali sportowej w Jerzmanowicach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasz Gwizdała