Dyrygent: Vasyl Stefanyuk
Rok założenia: 1999

Zespół muzyczny Sokoły powstał w 1999 roku i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach pod kierownictwem Pana Vasyla Stefanyuka.

Od momentu powstania przez 5 lat występował pod nazwą „Sokoliki”. W skład zespołu wchodzą dzieci i młodzież z terenu gminy Jerzmanowice – Przeginia w wieku od 9 do 20 lat. Zajęcia odbywają się w Jerzmanowicach i Przegini.

Repertuar zespołu składa się z utworów muzyki narodów świata, polskich melodii ludowych oraz opracowań własnych. Od momentu powstania zespołu udało się opracować ok. 60 utworów oraz nagrać płytę „Ulubione Melodie” (20 utworów).

W ciągu ponad 20 lat działalności zespół wykształcił ok. 200 muzyków. Część z nich w muzyce odkryła swoją pasję i pracuje zawodowo, dla pozostałych jest ona pasją, którą realizują obok obowiązków zawodowych. Na podwalinach zespołu „Sokoły” powstały liczne grupy muzyczne, które obsługują różnorakie uroczystości zarówno świeckie jak i kościelne. Od momentu założenia do dziś zespół koncertował ponad sto pięćdziesiąt razy. Wykonuje oprawy muzyczne na imprezach lokalnych, a także wyjazdowych w Warszawie, Krakowie, Ukrainie i wiele innych.

Zespół w swoim dorobku posiada wiele nagród i dyplomów. Jednym z ważniejszych osiągnięć zespołu jest zdobycie tytułu „Talent Małopolski” w 2011 roku.

Sokoły uświetniają swoimi występami wydarzenia kulturalne na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz poza jej granicami.  Zespół występował m. in. w Warszawie podczas inauguracji prezydentury dra Andrzeja Dudy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, podczas Dnia Ukrainy i Dni Małopolski na XXXIX Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej na Rynku Głównym w Krakowie, a także w Pałacu Krzysztofory w Krakowie. Brał również udział w przeglądzie im. Józefa Lachnera w Modlnicy.