KGW Sąspów oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w 1960 roku, chociaż jego działalność sięga lat wcześniejszych. Było to prężne Koło, liczące 40 członkiń. Organizowało różne kursy – gotowania, pieczenia, szycia, jak również wycieczki krajoznawcze oraz konkursy.

W roku 1984 powstał zespół folklorystyczny. Patronat nad Grupą Śpiewaczą objął Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach. Bardzo szybko panie zaczęły odnosić sukcesy. Już w tym samym roku Grupa otrzymała dyplom uznania za udział w Rejonowym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych w Sułoszowej wraz z zaproszeniem na konkurs wojewódzki w Niepołomicach, a także dyplom za udział w Prezentacjach Zespołów Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Młodzieży Wiejskiej w Wysocicach. Panie brały też udział między innymi w: IX Konkursie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych, IV Prezentacjach Zespołów Ludowych, Rejonowym Konkursie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych w Przegini, IV Przeglądzie Zespołów Ludowych w Gdowie, II Krajowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych KGW i Kółek Rolniczych “Kielce 87”, VII Konkursie Kościuszkowskim w Racławicach. Wszędzie Koło wysoko oceniano za działalność społeczno – kulturalną, wysoki poziom artystyczny i głęboki związek z tradycją naszego regionu, co przełożyło się na wiele nagród, wyróżnień i dyplomów. KGW Sąspów brało również wielokrotnie udział w konkursach na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy, zdobywając niejednokrotnie wysokie miejsca.

Z grupy śpiewaczej wyłonił się zespół tworzący teatr obrzędowy przedstawiający dawne tradycje związane z kiszeniem kapusty, darciem pierza, wiejskim weselem, zrękowinami czy innymi, które zapamiętały najstarsze mieszkanki Sąspowa. Przedstawienia teatru obrzędowego zawsze licznie gromadzą widownię podczas występów. Wystawiane były m.in. na Przeglądach Teatrów Wsi Polskiej i w okolicznych miejscowościach.

W każdym roku KGW brało udział w świętowaniu Imienin Krakowa, podczas których goście byli częstowani wyrobami mleczarskimi i własnymi wypiekami. Grupa Śpiewacza uczestniczyła również przez wszystkie lata w dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich promując gminę Jerzmanowice – Przeginia. Na Dożynkach Diecezjalno – Gminnych w 2003 roku w Przegini wieniec dożynkowy zajął I miejsce, a biskup diecezji sosnowieckiej wręczył puchar stały oraz puchar przechodni. W roku 2007, kiedy to w Sąspowie miały miejsce Dożynki Diecezjalno – Gminne, wieniec dożynkowy został szczególnie wyróżniony przez biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego, za który wręczył puchar przechodni.

KGW aktywnie uczestniczy również we wszystkich imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury czy inne instytucje, takich jak Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie. Członkinie starają się szczególnie przybliżać, zwłaszcza młodszej części społeczności dawne obrzędy, tradycje i zwyczaje w ludowej pieśni i obrzędowej scenie. Od paru lat KGW posiada własny lokal wygospodarowany w remizie OSP w Sąspowie. Obecnie funkcję Przewodniczącej pełni pani Elżbieta Kanasiuk.