STATUT

UCHWAŁA NR XLIX/240/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/256/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jerzmanowicach

Pobierz statut

STATUT