Oficjalnie powstało w 1965 roku, a nieoficjalnie było już dużo wcześniej, tylko prowadziło działalność bez rejestracji. 1970 roku funkcję przewodniczącej pełniła Pani Zenona Nowińska. W 2009 Pani Teofila Skotniczna, a od 2021 roku Pani Helena Redel. W roku 1982 z inicjatywy Państwa Nowińskich przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach powstała grupa śpiewacza, którą nazwano Zespołem „Czubrowiacy”. Kierownikiem muzycznym jest Mariusz Mazur. Obecnie KGW Czubrowice liczy 18 osób (16 kobiet i 2 mężczyzn). Bardzo aktywnie bierze udział we wszystkich uroczystościach lokalnych i gminnych, w konkursach wieńcy dożynkowych, w konkursach potraw regionalnych, organizuje przedstawienia oraz bierze udział we wszystkich uroczystościach kościelnych. Od kilku lat słynie z przepięknie wykonanych własnoręcznie palm wielkanocnych. KGW z Czubrowic stara się przede wszystkim poprzez swoje działania przekazać tradycje swoich przodków i ocalić ją od zapomnienia. Członkowie KGW wyszukują i gromadzą stare pieśni z minionych lat śpiewane przez pokolenia ich babć i prababć, spisują dawne zwyczaje i wierzenia, bo KGW oznacza: Kocha, Gospodarzy i Wychowuje.