Gminny Ośrodek Kultury
w Jerzmanowicach
ul. Centralna 97
32-048 Jerzmanowice

NIP 677-13-12-605, REGON 350962759
Nr rachunku bankowego 11 8589 0006 0150 0000 0244 0002

p.o. Dyrektora

Marzena Mosurek
dyrektor.gok@jerzmanowice.eu

Telefon

12 389 51 97

Email

gok@jerzmanowice.eu
gok.ksiegowosc@jerzmanowice.eu
gok.kultura@jerzmanowice.eu

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Przegini

32-049 Przeginia 116 a

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Racławicach

32-049 Przeginia
Racławice 54 a

Napisz do nas

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone.