Rok powstania: 1934
Liczba członków: 25
Dyrygent: Patryk Mietła

Orkiestra w 2022 liczy 25 czynnych członków zespołu tj. 20 muzyków grających i 5 uczniów. Ciągłe zainteresowanie młodzieży wyrażającej chęć wstąpienia w szeregi naszej orkiestry jest bardzo duże i mocno budujące. Orkiestra wciąż się rozwija, liczne małe i duże sukcesy jakie odnosi zespół pomagają w współpracy i owocują pozytywną energią w zespole. Grupa nawiązała współpracę z sąsiednimi zespołami i stowarzyszeniami. Czynnie uświetnia uroczystości gminne, państwowe, kościelne, strażackie, wiejskie, jubileusze, zapewnia oprawę muzyczną i koncertuje na zawodach jednostek OSP oraz dożynkach.

W 2019 roku orkiestra świętowała tak zasłużoną i wypracowaną przez szereg lat 85-tą rocznicę swojej działalności.
To wszystko sprawia iż w sposób godny i prawy jej członkowie mogą dumnie reprezentować swoją “Małą Ojczyznę”.