Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Szklarach powstało w 1970 roku. Liczyło wtedy 18 członkiń, potem dołączyło jeszcze 36 pań. Przewodniczącą została pani Felicja Adamczyk.

Działalność ówczesnego Koła była związana z odchowywaniem piskląt, urządzaniu przedstawień i zabaw dochodowych. Panie prowadziły także różnorakie kursy: krawiectwa, koronkarstwa, kulinarne dotyczące np. żywienia małych dzieci, kurs wykonywania gorsetów krakowskich.

Reaktywacja KGW Szklary nastąpiła 11 stycznia 2009 roku. Funkcję Przewodniczącej objęła pani Janina Krystyna Karcz i pełni ją aż do dzisiaj. Pierwszą z potrzeb był zakup nowych strojów krakowskich. Panie przeprowadziły w tym celu zbiórkę pieniężną i przy pomocy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, zakupiły brakujące stroje.

W 2014 roku KGW Szklary wzięło udział w Plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich. Panie chętnie uczestniczą w lokalnych uroczystościach i imprezach takich jak “Pieczone” czy Wieczór Niepodległości. Angażują się poprzez organizację stoisk kulinarnych i wykonywanie oprawy artystycznej. KGW promuje gminę również podczas wyjazdów np. do Warszawy na obchody 330-lecia Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Panie uczestniczą w przygotowaniach różnorakich uroczystości rocznicowo – historycznych zarówno w Szklarach, jak i w Łazach podczas Rocznicy Pacyfikacji Wsi Łazy. KGW współpracuje z OSP w Szklarach, przygotowując poczęstunek np. podczas ćwiczeń strażackich. Wspierają również kościół, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, a także poprzez oprawę uroczystości religijnych.

Członkinie KGW wykonują wieńce dożynkowe, które prezentują podczas dożynek powiatowych i gminnych, niejednokrotnie zdobywając wyróżnienia i pochwały. Prezentują również wykonane własnoręcznie palmy oraz inne ozdoby rękodzieła ludowego. Swą działalnością starają się ocalić od zapomnienia lokalne dziedzictwo kulturowe.