Rok powstania: 1977
Liczba członków: 16
Dyrygent: Franciszek Pastuszak

Orkiestra OSP Sąspów rozpoczęła działalność w marcu 1977 roku, z inicjatywy zarządu jednostki, a zwłaszcza prezesa Stefana Wiewióry, naczelnika Henryka Pęgla, sekretarza Juliana Frosika i skarbnika Jana Ferdka. Ci właśnie strażaccy działacze na walnym zebraniu wysunęli wniosek, aby powołać zespół do istnienia. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Wkrótce Straż za własne pieniądze zaczęła sukcesywnie zakupywać instrumenty muzyczne i kompletować skład orkiestry.

Zespół zadebiutował w 1978 roku pod kierunkiem Franciszka Pastuszaka. Kieruje on grupą do chwili obecnej, a w ciągu ponad 30-letniego okresu działalności orkiestra wzięła udział w wielu festiwalach, przeglądach, często zajmując w tej artystycznej rywalizacji czołowe lokaty (m.in. II miejsce w 1982 roku podczas Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Sieprawiu), jak również uświetniając uroczystości narodowe, religijne i strażackie. Tradycyjnie muzycy uczestniczyli w wojewódzkich uroczystościach z okazji patrona strażaków – św. Floriana, które miało miejsce w krakowskim kościele pod tym wezwaniem. Wzięli udział w diecezjalnych dożynkach (byli m.in. w Jaroszowcu, Przegini, Sąspowie). W okresie bożonarodzeniowym koncertują z programem kolęd i pastorałek oraz biorą udział w uroczystościach parafialnych.