Z ustnych przekazów i zapisów w szkolnej kronice wynika, że Koło Gospodyń Wiejskich w Przegini powstało w latach 20-tych lub 30-tych ubiegłego wieku. Potwierdzone jest, że w1929 roku powstało Kółko Rolnicze, a wiadomo jest, że statutowo równolegle zakładane były Koła Gospodyń Wiejskich.

W latach międzywojennych Gospodynie z KGW wspólnie uczyły się oraz kultywowały święta narodowe i tradycyjne obrzędy ludowe. W czasie II wojny światowej prawdopodobnie Koło nie działało, choć trudno to dzisiaj ustalić. Lata powojenne natomiast to okres dużej aktywności Koła, podobnie jak lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte.

W roku 1968 stan koła liczył 12 pań. Na ich bazie działał chór przykościelny prowadzony prze organistę Koryczana. Do tej pory w Kole są panie, które śpiewały w tym chórze. Tamten okres obfitował w organizowanie różnego rodzaju kursów. Największym “wzięciem” cieszyły się kursy kroju, szycia, haftu, gotowania i pieczenia. Wiele kursantek szyje, nie tylko dla siebie, do dnia dzisiejszego. Zaś pani Zofia Stach i pani Maria Kołodziejczyk były bardzo wziętymi kucharkami na wielu lokalnych weselach. W tamtych latach działalność Koła wspierało Kółko Rolnicze w Przegini. Organizowano wówczas zabawy taneczne z dochodem przeznaczonym na zakup różnorakiego sprzętu i narzędzi potrzebnych w gospodarstwie, jak również zastawy stołowej wypożyczanej na wesela i inne uroczystości, a także innych sprzętów.

Pod koniec lat siedemdziesiątych koło liczyło 52 osoby. Lata osiemdziesiąte, to również ponad 40 pań, lata dziewięćdziesiąte 30. Obecnie skupia 20 członkiń. Pierwszą przewodniczącą była Stefania Wróbel pracująca w Przegini w latach 1937-1945, następnie panie Salomea Piekarz, Władysława Kluczewska, Katarzyna Mitka, Krystyna Piekarz, Honorata Sołtysik, Zofia Rogozik, Stanisława Baranek, Władysława Syguła. Od 2005 r. przewodniczącą jest pani Barbara Mosurek. Pierwszym stałym lokum KGW było wyremontowane nakładem Koła pomieszczenie w starej szkole. Obecnie mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przegini.

KGW Przeginia włącza się czynnie w uroczystości kościelne. Podtrzymując ludowe tradycje, panie występują w strojach ludowych, asystują w procesjach podczas odpustów, Bożego Ciała, Wielkanocy, prezentują wieniec dożynkowy podczas wrześniowego odpustu. Wspólnie czuwają przy grobie w Wielki Piątek w kościele parafialnym, zaś od kilku lat wiją specjalnie na Niedzielę Palmową kilkumetrową palmę z ręcznie robionymi kolorowymi kwiatami. Wspólnie śpiewają również Majówkę przed przydrożną kapliczką. Śpiew stanowi ważny element działania Koła. W repertuarze są przyśpiewki ludowe, pieśni dożynkowe, fragmenty wiejskiego wesela i przepiękne stare pastorałki. Obecnie pieczę nad Grupą Śpiewaczą sprawuje instruktor muzyczny Vasyl Stefanyuk. Panie znajdują również czas na zwiedzanie Polski i pielgrzymki do cudownych miejsc. Miedzy innymi wyjeżdżały do Zakopanego, Warszawy, Lichenia, Częstochowy, na Górę Świętej Anny, Oświęcimia, Wadowic, Kopalni Soli w Wieliczce, na Wawel, do Krynicy oraz na Słowację.

Wśród członkiń KGW Przeginia są krawcowe, wspaniałe kucharki, pieśniarki z pięknymi głosami i jest pani, która pisze wiersze i teksty piosenek na każdą okazję – pani Władysława Syguła.