Rok powstania: 2003
Dyrygent: Przemysław Mirek

Pomysł zorganizowania orkiestry dętej w Jerzmanowicach zrodził się w 2003 roku. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem był ówczesny sołtys Jerzmanowic Piotr Kozera. Swoją pasją i zaangażowaniem pozyskał członków orkiestry oraz potrzebne instrumenty, a pierwsze spotkanie członków odbyło się 30 listopada 2004 roku.

Na pierwszy występ trzeba było jednak poczekać. Nowi adepci nie posiadali niezbędnych umiejętności ani znajomości nut. W końcu jednak nadeszła ta chwila i Orkiestra zadebiutowała 26 grudnia 2005 roku w czasie świąt Bożego Narodzenia.

W czasie swojej dwudziestoletniej działalności orkiestra aktywnie uczestniczyła w kulturalnym i religijnym życiu Jerzmanowic. Do tradycji przeszły koncerty z okazji odzyskania niepodległości, bożonarodzeniowe kolędowanie, czy udział w Wielkanocnej mszy Rezurekcyjnej.

Od września 2023 roku kapelmistrzem orkiestry jest Przemysław Mirek – czynny muzyk i multiinstrumentalista, aktywnie związany z ruchem orkiestr dętych. Podjął się on zadania podtrzymania tradycji orkiestry w Jerzmanowicach, która ówcześnie liczyła zaledwie pięć osób. Obecnie w zespole gra trzynastu muzyków, a kolejna czwórka już się szkoli.