Rok powstania: 2003
Dyrygent: Paweł Suszek

Pomysł zorganizowania orkiestry dętej w Jerzmanowicach zrodził się w 2003 roku. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem był ówczesny sołtys Jerzmanowic Piotr Kozera. Swoją pasją i zaangażowaniem pozyskał członków orkiestry oraz potrzebne instrumenty. Pierwsze spotkanie członków orkiestry odbyło się 30 listopada 2004 roku. Członkowie orkiestry nie posiadali znajomości czytania nut i gry na instrumentach. Tę trudną pracę podjął kapelmistrz, a pomocą w instrumentach takich jak flety i klarnety była żona i jej siostra. Ciężką pracą w trudnych warunkach – brak stałego miejsca na próby – przygotowali się do pierwszego występu przed mieszkańcami Jerzmanowic. Ten występ odbył się 26 grudnia 2005 roku w czasie Bożego Narodzenia gdzie orkiestra grała kolędy.

Młodzieżowa Orkiestra z Jerzmanowic początkowo liczyła od 16 do 18 członków.

W połowie września 2013 roku obchodzono 10-lecie istnienia orkiestry.