Obecnie funkcjonujące Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku, przejmując lokalne tradycje od starszego pokolenia Gospodyń, które działały w latach PRL i Wolnej Polsce. Rozpoczęcie działalności w nowym składzie nie oznaczało odcięcia się od seniorek, a wręcz przeciwnie, doświadczone Gospodynie nauczyły młodsze koleżanki np. pięknej i wymagającej sztuki szydełkowania. Panie wspólnie świętują również Dzień Kobiet, a młodsze Gospodynie z szacunkiem wysłuchują rad starszych.

Nazwa Koło Gospodyń Wiejskich zobowiązuje do określonych działań zarówno na rzecz społeczności lokalnej, jak i poza nią. Koło corocznie przygotowuje piękny wieniec na dożynki parafialne, który jest wyrazem dziękczynienia Bogu za coroczne dary. Członkinie Koła dbają o groby księży spoczywających na cmentarzu w Racławicach, a także o groby bohaterów wojennych. Każdego roku KGW pomaga Komitetowi Inicjatyw Społecznych z Racławic w organizacji festynów, a w szczególności „Święta Baby”. Panie dbają o podniebienia uczestników tych uroczystości zapewniając smakowity poczęstunek.

Od początku swojej działalności KGW uczestniczyło w życiu naszej gminy i powiatu. Reprezentowały miejscowość Racławice na uroczystościach gminnych, czynnie włączając się w ich oprawę poprzez śpiew, piękny regionalny strój, jak również poprzez prezentację dokonań artystycznych i kulinarnych. Koło uczestniczyło w corocznych wyjazdach dożynkowych, prezentując wykonane przez siebie wieńce dożynkowe.

W roku 2006 KGW promowało Gminę Jerzmanowice – Przeginia i miejscowość Racławice na targach ,, Agro-Krak” w Krakowie, prezentując tam robótki ręczne.

W 2009 roku koło ograniczyło swoją działalność do minimum aż do 2014 roku. Obecnie KGW znowu włączyło się aktywnie w życie naszej gminy uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach, takich jak “Święto Baby”, Wieczór Niepodległościowy czy 100-lecie wymarszu Kampanii Kadrowej “My pierwsza brygada…”. Obecną Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach jest pani Agnieszka Korbiel.