Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach nastąpiła po dłuższej przerwie 31 sierpnia 2003 roku, dzięki staraniom ówczesnego sołtysa Piotra Kozery. Pomimo początkowych trudności, zwłaszcza lokalowych, Koło szybko rozwinęło swoją działalność.

Działalność KG Jerzmanowice od początku opiera się na pracy społecznej. Panie chętnie służą radą i pomocą, współpracując z różnymi organizacjami działającymi na terenie Gminy. Biorą również czynny udział w lokalnych wydarzeniach okolicznościowych, takich jak dożynki, wigilie, konkursy, a także cykliczne imprezy gminne, podczas których prezentują swoje umiejętności kulinarne, oferując uczestnikom własnoręcznie wykonane lokalne przysmaki.

Ważnym obszarem działalności Koła jest kultywowanie folkloru wiejskiego poprzez wspólne śpiewanie starych pieśni i przyśpiewek, dzięki czemu chronią je przed popadnięciem w zapomnienie. Swoimi występami Panie uświetniają różne wydarzenia kulturalne, za każdym razem otrzymując ogromne brawa i podziękowania. Niemniejszym powodzeniem cieszą się mini-koncerty organizowane w kościele parafialnym, jak np. W II Rocznicę Śmierci Jana Pawła II. Swój dorobek Członkinie Koła prezentowały również kilkakrotnie podczas Dni Powiatu oraz na wystawie Agro-Krak.

Dużym wyróżnieniem dla KG Jerzmanowice był pobyt przewodniczącej Marii Szlachetki w dniach 11-16 czerwca 2007 w Parlamencie Europejskim. Reprezentowała ona Koło na zaproszenie parlamentarzystów polskich. Stanowiło to uhonorowanie pracy kobiet na wsi oraz motywację do dalszej pracy. Panie, pomimo pracy zawodowej i obowiązków domowych, ciągle znajdują czas na działalność, uważając, że ich obowiązkiem jest podtrzymywanie tradycji lokalnych, wyrażając tym samym swoją miłość do polskiej wsi.