Historia koła sięga pamięcią lat 40-tych i 50-tych ubiegłego stulecia. Kobiety z miejscowości zrzeszone były w organizacji, która nazywała się Ligą Kobiet, której przewodniczącą była Zofia Jarosz. K.G.W zostało założone w 1963 roku. Pierwsza Przewodniczącą była Daniela Sokół, pełniąca tę funkcje przez 14 lat. Działalność członkiń była bardzo prężna. Uczestniczyły w konkursach, zdobywały nagrody i wyróżnienia. W Zadrożu prezentowały: kwiaty, warzywa, owoce i przetwory owocowe. Na wystawie przedmiotów rolniczych w Przegini uzyskały I miejsce. Organizowano różne konkursy: gotowania i pieczenia, kroju i szycia, uprawy warzyw i owoców.

Uprawa kwiatów i wyrabianie suchych bukietów, a także palm przetrwała do ówczesnych czasów, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów. Członkinie KGW urządzały wieczorki taneczne, często związane ze skubaniem pierza, czy wspólne zabawy ze strażakami. Na wycieczkach krajoznawczych zwiedzały różne zakątki kraju.

W 1977 roku nową przewodniczącą Koła została wybrana Katarzyna Sarota. Funkcje tę pełniła przez 10 lat do 1987 roku. W tym czasie również były organizowane różne konkursy: dekoratorstwa, układanie bukietów z suchych kwiatów, szycie i haftowanie strojów regionalnych, kurs gotowania i pieczenia, kurs prawa jazdy. Kolejne przewodniczące KGW Gotkowice to Zofia Krzystanek i Danuta Glanowska. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Teresa Kiełkowicz.

Panie z KGW bardzo czynnie włączyły się w przygotowanie uroczystości „600 – lecia istnienia wsi”’ – przystroiły kaplicę i posprzątały teren, ozdobiły drogę wzdłuż całej miejscowości, przygotowały występ artystyczny – piosenkę o historii wsi, koła i straży pożarnej, urządziły wystawę narzędzi rolniczych i przedmiotów gospodarczo – domowych, a także wyrobów rękodzieła artystycznego i hafciarskich, bukietów suchych kwiatów i palm, przygotowały poczęstunek dla gości. Panie z Koła włączyły się również w przygotowanie kaplicy i terenu, sadząc krzewy i kwiaty.

W każdym roku KGW przygotowuje wieniec dożynkowy na odpust parafialny oraz na dożynki gminne. W czasie dożynek w Jerzmanowicach i Łazach panie prezentują bukiety suchych kwiatów oraz własnoręcznie wykonane palmy. Na dożynkach diecezjalno – gminnych również reprezentują swoją miejscowość, co roku wykonując piękne wieńce.

KGWv Gotkowice