Zajęcia 2023

Zajęcia odbywają się na terenie: Jerzmanowic, Przegini, Racławic, Sąspowa, Czubrowic, Łaz, Szklar, Gotkowic.