orkiestra jurajska

Rok powstania: 2010
Dyrygent: Mariusz Mazur

Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic powstała z inicjatywy dyrygenta Młodzieżowego Zespołu „MAZURECZEK” Pana Mariusza Mazura, zachęcanego przez sołtysa wsi Racławice Pana Jana Hrabiego i grupy osób wchodzących w skład tegoż zespołu. Za datę jej powstania traktuje się 17 lipca 2010, kiedy to doszło do pierwszego spotkania założycielskiego, na którym wyrażona została chęć powołania do życia takiego tworu. Od września ruszyły indywidualne lekcję z osobami zaczynającymi dopiero swą przygodę z muzyką, a pierwsza wspólna próba miała miejsce w grudniu. W tym samym miesiącu doszło też do oficjalnego debiutu orkiestry mającego miejsce w święta Bożego Narodzenia, na pasterce.

W styczniu 2011 orkiestra wzięła udział w organizowanym corocznie koncercie kolęd dla ludzi z okolicznych miejscowości. W początkowym okresie do orkiestry przystąpiło wielu nowych członków, co nie było by możliwe bez pomocy sponsorów, którzy dzięki swej hojności, ufundowali niemalże połowę instrumentów dla nowych adeptów. W lutym i marcu nastąpiła wewnętrzna organizacja orkiestry przez wprowadzenie regulaminu oraz przeprowadzenie wyborów do zarządu w wyniku których prezesem został Pan Szczepan Hrabia. Poszerzenia repertuaru kościelnego umożliwiło udział JOD w procesji rezurekcyjnej i uroczystościach Bożego Ciała. Lato 2011 dało natomiast możliwość do pokazania nowych poznanych utworów rozrywkowych. Wtedy to muzycy brali udział w różnorakich koncertach i jubileuszach na terenie gminy. Rozwój indywidualnych umiejętności każdego członka pozwala na wykonywanie bardziej zaawansowanych utworów, co dało się usłyszeć już po niespełna półtorej roku od powstania, na pasterce 2011, a także na wspomnianych wyżej koncertach kolęd. Stały napływ młodych ludzi spowodował, że na początku 2013 roku orkiestra liczyła 28 osób, przy czym kolejni już się uczą.

W styczniu 2013 roku naszej Orkiestrze zostały przekazane niezwykłe uniformy, w które ubrani są muzycy. Zostały one zakupione ze środków: Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Rady Sołeckiej z Racławic, Rady Sołeckiej z Czubrowic, oraz dzięki Stowarzyszeniu „MAZURECZEK”. Wielki wkład w to dzieło mieli wójt Gminy Pan Adam Piaśnik i Radni z Czubrowic. Członkowie Jurajskiej Orkiestry Dętej czekali na te mundury długie 3 lata. Przez ten okres pilnie szlifowali swoje muzyczne umiejętności oraz poznawali tajniki instrumentów dętych. Z kolei Dyrygent i Tamburmajor Pan Mariusz Mazur ukończył szkołę dla kapelmistrzów i tamburmajorów z zakresu prowadzenia orkiestr dętych w Nowym Sączu w październiku 2012 roku, a w lutym 2013 roku został wręczony dyplom ukończenia szkoły podczas uroczystej gali w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.jurajskaorkiestradeta.pl/