Zdjęcie przedstawia budynek GOK i Biblioteki od strony ulicy Centralnej 97, gdzie znajduje się wejście główne do budynku.

Budynek GOK

DZIAŁALNOŚĆ

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach zajmuje  się upowszechnianiem i ochroną kultury na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach prowadzi:

Zespoły:

  • Sokoły

  • Młodzieżowy Zespół „MAZURECZEK”

Orkiestry:

  • Orkiestra dęta w Jerzmanowicach

  • Orkiestra dęta w Przegini

  • Jurajska orkiestra dęta z Racławic i Czubrowic

  • Orkiestra dęta w Sąspowie

INFORMACJA

Jeśli chcesz się skontaktować z nami możesz:

  • napisać pismo i wysłać je na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach

32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97

  • możesz wysłać e-mail na adres:

gok@jerzmanowice.eu

  • lub napisać wiadomość poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony internetowe GOK:

https://jerzmanowice.eu/

  • możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 12 3895 197

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek główny GOK w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej 97 jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Parking przed budynkiem

Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających na wózku lub z wózkiem. Wejście główne oraz korytarze są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózkach, są dostępne dla wszystkich. Na parterze, po lewej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.