ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ CHOR. STANISŁAWA KUĆMIERZA

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ CHOR. STANISŁAWA KUĆMIERZA

CHORĄŻY STANISŁAW KUŚMIERZ 1912-1991 MIESZKANIEC JERZMANOWIC. W 1939 ROKU ŻOŁNIERZ 75 PUŁKU PIECHOTY, RANNY POD TARNOPOLEM WZIĘTY DO NIEWOLI SOWIECKIEJ, WYWIEZIONY DO ŁAGRÓW W ZSRR, ŻOŁNIERZ 2 KORPUSU POLSKIEGO. UCZESTNIK WALK O MONTE CASSINO I BOLONIĘ. PO POWROCIE Z WOJENNEJ TUŁACZKI SŁUŻYŁ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WIEDZĄ MEDYCZNĄ I DOŚWIADCZENIEM. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI MIESZKAŃCY JERZMANOWIC. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 2024.

Słowa te widnieją na tablicy upamiętniającej życie i ofiarną służbę społeczeństwu chor. Stanisława Kućmierza odsłoniętej 12 maja 2024 r. na murach Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. Tablica powstała z inicjatywy mieszkańców, Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jerzmanowice-Przeginia z prezesem Grzegorzem Sewerynem oraz władz gminy.

Stanisław Kućmierz urodził się 1 maja 1912 r. w Sułoszowej koło Krakowa. W latach 1934-1935 odbywał służbę wojskową w chorzowskim 75. pułku piechoty. W 1936 r. poślubił Władysławę Muzyk i osiadł w Jerzmanowicach, gdzie z żoną prowadził gospodarstwo. W 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej, walczył na Górnym Śląsku i w Małopolsce, trafił na wschód. Został ranny pod Tarnopolem. 17 września 1939 r. został wzięty do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Krzywym Rogu, a w czerwcu 1940 r. trafił do łagrów Siewżełdorłagu (Komi ASRR), a potem do obozu w Juży. Doczekał traktatu Sikorski-Majski. Został zwolniony i we wrześniu 1941 r. dotarł do Tatiszczewa, do tworzącej się tam armii gen. Władysława Andersa. Początkowo służył w 15. Pułku Piechoty „Wilków”, z którego w listopadzie 1942 r. został przeniesiony do 7. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, gdzie pełnił funkcję sanitariusza. Przeszedł cały szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, biorąc udział w walkach o Monte Cassino, Loreto, Ankonę i Bolonię. W opinii przełożonych był pracowitym i dobrym sanitariuszem.

W latach 1945-1946 przebywał na terenie Włoch, potem w Wielkiej Brytanii, służąc m.in. w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1946 r. ukończył kilkumiesięczny kurs felczerów-higienistów. 12 lutego 1947 r. dowódca 7. Pułku Artylerii Przeciwpancernej ppłk Antoni Dołęga-Cieszkowski awansował Stanisława Kućmierza na stopień chorążego.

Stanisław Kućmierz został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, włoską Gwiazdą Italii i brytyjskim Medalem Wojny. Zmarł 3 grudnia 1991 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jerzmanowicach.

W odsłonięciu tablicy w 80 rocznicę bitwy pod Monte Cassino wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji wojewódzkich i gminnych oraz Kompania Honorowa Wojska Polskiego. W czasie uroczystości córka chorążego Halina Śladowska, która wraz z dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie dr. Filipem Musiałem i wójtem gminy Tomaszem Gwizdałą odsłoniła tablicę. Złożono okolicznościowe wieńce. Ceremonia rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem wojska. Kompanię Honorową wystawił 16. Batalion Powietrznodesantowy z Krakowa. W uroczystościach wziął udział dowódca 2. Korpusu Polskiego ppłk Krzysztof Rybicki, który odczytał Apel Poległych, po którym żołnierze oddali salwę honorową.

Pieśni patriotyczne zagrała Orkiestra Dęta z Jerzmanowic, a Panie z Koła Gospodyń z Jerzmanowic wykonały pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Marsz Sybiraków” i „Moja Ojczyzna”.

Na koniec uroczystości rozdano nagrody w Szkolnym Konkursie Wiedzy „Stanisław Kućmierz – bohater wojenny”.

Uroczystość była podniosła i pozostanie długo w pamięci wszystkich uczestników.

Życie, walka o wolność i ofiarna służba społeczeństwu naszego bohatera to przykład dla młodego pokolenia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!