Gminne Zapusty w Racławicach

Gminne Zapusty w Racławicach

Zapusty to tradycja właściwie dawno już zapomniana. Przypadały one na trzy ostatnie dni karnawału i nazywano je także Mięsopustem albo “szalonymi dniami”. Ostatnia nazwa chyba najtrafniej oddaje atmosferę, w jakiej spędzano dawniej ostatki karnawału. Bawiono się bowiem wszędzie, zarówno po karczmach jak i chałupach.

W dbałości o zachowanie zwyczaju ostatkowego oraz integracji społeczności lokalnej gospodarz naszej gminy Pan Tomasz Gwizdała wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz społecznością Racławic z sołtysem Henrykiem Babiuchem w dniu 7 lutego zorganizowali wieczór ostatkowy. Sala na piętrze Wiejskiego Domu Kultury w Racławicach zapełniła się do ostatniego miejsca. We wspólnym świętowaniu uczestniczyły wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Sołtysi, Radni oraz zaproszeni goście. Była to świetna okazja do integracji międzypokoleniowej i międzysołeckiej, jak również do złożenia podziękowań Kołom Gospodyń i Klubom Seniora za ogrom pracy na rzecz tworzenia i krzewienia kultury w naszej małej Ojczyźnie i nie tylko. Wyrazy wdzięczności złożyła dyr. GOK w imieniu organizatorów słowami: ”Bogactwem wsi polskiej oprócz ziemi i ludzi są kultura i tradycje, które Państwo tworzycie, upowszechniacie i kultywujecie nadając wydarzeniom, warsztatom, spotkaniom, charakteru, wyglądu, smaku, estetyki i brzemienia wkładając w ich organizację własne serca, za co bardzo dziękujemy!”

Było smacznie i tanecznie jak przystało na ostatki! Na stołach królowały pączki i inne smakołyki.

Świetne humory i kondycja uczestników wydarzenia sprawiły że zabawa była przednia i trwała do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy szczęśliwi i w dobrych humorach opuszczają salę dziękowali, jednoznacznie stwierdzając, że takie spotkania powinny odbywać się częściej czego dowodem jest fotorelacja. Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć chociaż małą namiastkę dawnych „szalonych dni”. Moc gorących podziękowań kierujemy do Klubu Seniora „Złota Jesień” z Racławic i Czubrowic” za przygotowanie części kulinarnej spotkania.