Obchody majowe w Racławicach

OBCHODY MAJOWE W RACŁAWICACH

3 maja 2023 w kościele Narodzenia NMP w Racławicach na mszy świętej o godzinie 11:00 modliliśmy się w intencji naszej Kochanej OJCZYZNY. Zaraz po liturgii w świątyni odbył się koncert Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic pod dyrekcją tamburmajora i dyrygenta Mariusza Mazura w towarzystwie strażaków, górników, policjantów, żołnierzy, członków Kół Gospodyń Wiejskich, duchowieństwa, przedstawicieli powiatu krakowskiego i naszej gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek kulturalnych i oświatowych oraz wszystkimi mieszkańców naszych wiosek. W ten sposób uczciliśmy święto uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.

Wśród powiewających flag odegraliśmy „Hymn Państwowy”, „Rotę” oraz „Mazurka 3-Maja”. Z racji tego, że 3 maja jest również świętem Matki Boskiej Królowej Polski, wykonaliśmy hymn „Boże, coś Polskę”. Aby pokazać rozrywkową część naszego repertuaru, na koniec zagraliśmy trzy marsze: „Harcerski szlak”, „Alamo” oraz „Luna”. Na pamiątkę tego wydarzenia najmłodsi uczestnicy zostali obdarowani flagami biało-czerwonymi oraz stosownymi śpiewnikami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w tej lokalnej uroczystości. Cieszymy się również, że podczas występu towarzyszyła nam jak zwykle wierna publiczność.