POŚWIĘCENIE SAMOCHODU OSP GOTKOWICE

OSP GOTKOWICE

OPIS WYDARZENIA

POŚWIĘCENIE SAMOCHODU OSP GOTKOWICE – 26.06.2022 r.

Czas rozpoczęcia

00:00

26 czerwca 2022

Czas zakończenia

00:00

26 czerwca 2022

Adres

Gotkowice

Uczestnicy wydarzenia