FESTYN „POZNAJMY SIĘ” Czubrowice

Czubrowice

OPIS WYDARZENIA

FESTYN „POZNAJMY SIĘ” Czubrowice 12 czerwca

Czas rozpoczęcia

00:00

12 czerwca 2022

Czas zakończenia

00:00

12 czerwca 2022

Adres

Czubrowice

Uczestnicy wydarzenia