ikona kalendarza

KALENDARZ WYDARZEŃ 2022

W GMINIE JERZMANOWICE – PRZEGINIA

DATA

22 maja

29 maja

5 czerwca

5 czerwca

12 czerwca

26 czerwca

2 lipca

2 lipca

9 lipca

10 lipca

14 sierpnia

14 sierpnia

9,10 września

16-18 września

listopad

grudzień

20 listopada

WYDARZENIE

100-LECIE OSP JERZMANOWICE

PIKNIK RODZINNY i 90-LECIE OSP SĄSPÓW

II EKO BIEG Z GWIZDKIEM PO ZDROWIE

POWITANIE LATA

FESTYN „POZNAJMY SIĘ”

POŚWIĘCENIE SAMOCHODU OSP GOTKOWICE

GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE

GMINNY DZIEŃ TRZEŹWOŚCI

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

ŚWIĘTO BABY

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

60-LECIE KLUBU SPORTOWEGO

FESTIWAL NIETOPERZY

JUROMANIA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

ŻYWA SZOPKA

CECYLIANKA

MIEJSCOWOŚĆ

Jerzmanowice

Sąspów

Jerzmanowice

Przeginia

Czubrowice

Gotkowice

Racławice

Przeginia

Racławice

Racławice

Racławice

Przeginia

Jerzmanowice

Jerzmanowice, Racławice

Jerzmanowice

Jerzmanowice

Przeginia, Racławice, Sąspów