Ferie 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach przygotował zajęcia dla dzieci i młodzieży na czas ferii - 19 do 23 lutego. Przygotowano szeroką ofertę zajęć w pomieszczeniach...

Ostatki 2018

Tłusty Czwartek w polskiej tradycji jest okazją do radosnego świętowania zakończenia końca karnawału, w naszej Gminie tradycja ta jest nadal podtrzymywana. 8 lutego w Wiejskim...