Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach

Adres: ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice

Numer tel. 12 389 51 97

Email: gok@jerzmanowice.eu

NIP: 677 13 12 605

REGON 350962759

Nr rachunku bankowego: 11 8589 0006 0150 0000 0244 0002


Tomasz Drażniowski –  p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach