0
775
views

Konkurs Małopolska Nagroda Poetycka Źródło

Czwarta edycja konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO to wspólna inicjatywa Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału poetów z kraju i zagranicy. Pula nagród w konkursie to 12.000 zł.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego pana Witolda Kozłowskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w obwieszczeniu o konkursie na stronie internetowej organizatora:
https://csm.tarnow.pl/wydarzenie/822,malopolska-nagroda-zrodlo-2020

Skład jury konkursowego: Józef Baran – poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej
Nagrody: Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych: I nagroda – 3 500 zł, II nagroda – 2 500 zł, III nagroda – 1 500 zł, 5 wyróżnień po 700 zł, Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski. Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.
Warunki uczestnictwa: Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.
Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów, wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem) lub plików pdf. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.
W związku z obecną sytuacją, w celu zapewnienia uczestnikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dopuszczono także elektroniczną formę zgłoszenia.
Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł.
Terminy: Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów lub pocztą elektroniczną na adres: poezja@csm.tarnow.pl z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto Organizatora podane w Regulaminie. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali.

Kontakt:
Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne:
a) Anna Sadowska z CSM, e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl,
b) Aleksandra Kapa z CSM, e-mail: poezja@csm.tarnow.pl
c) Piotr Kania z GOK Borzęcin, e-mail gok@borzecin.pl tel. 503 02 51 21