Gminny Ośrodek Kultury – filia w Przegini

 

Vasyl Stefanyuk - instruktor muzyki
tel. 12 264 71 90

Lech Wnuk - kapelmistrz
tel. 12 264 71 90