Plan wydarzeń kulturalnych w roku 2014 w Gminie Jerzmanowice-Przeginia 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach 
z jego udziałem lub przy jego współpracy:
 

– Ferie zimowe | 3-14 lutego w Racławicach, Przegini, Sąspowie, Jerzmanowicach i Szklarach

– Otwarcie sali gimnastycznej w Przegini | 3 marca

– Rocznica Powstania Styczniowego | 5 kwietnia w Szklarach

– Dog trekking na Jurze | 26 kwietnia w Jerzmanowicach

– Święto Konstytucji 3-go Maja połączone z Dniem Flagi RP, na terenie całej Gminy

– Otwarcie Wiosny | 3 maja w Przegini

– Festyn Rodzinny | 1 czerwca w Sąspowie

– Szkolenie nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego, w czerwcu w Jerzmanowicach

– Noc Świętojańska | 22 czerwca w Jerzmanowicach

– 60-lecie OSP Gotkowice | 29 czerwca w Gotkowicach

– Rocznica pacyfikacji wsi Łazy | 12 lipca w Łazach

– Święto Baby | 13 lipca w Racławicach

– „My pierwsza brygada..." – 100 lecie wymarszu kompanii kadrowej | 12 października

– Rodzinne Pożegnanie Lata | 5 października w Sąspowie

– Narodowe Święto Niepodległości | 11 listopada, „Chochołowy Dwór"

– Gminna Cecylianka | 23 listopada w Racławicach

– Opłatek Gminny | grudzień