Kalendarium wydarzeń kulturalnych w roku 2012 w Gminie Jerzmanowice-Przeginia: 


- Orszak Trzech Króli || 6 stycznia w Krakowie

- Koncert kolęd w Czubrowicach || 15 stycznia /o godz. 14 w Szkole Podstawowej/

- Koncert kolęd w Racławicach || 29 stycznia /o godz. 14 w WDK Racławice/

- Koncert noworoczny w Przegini || 29 stycznia /o godz. 18 w remizie OSP/ 

- Ferie dla najmłodszych || 13-26 lutego

- Rocznica katastrofy w Smoleńsku || 10 kwietnia

- Otwarcie wiosny w Przegini || 6 maja

- Święto ludowe połączone z paleniem sobótki – Racławice

- Festyn rodzinny w Sąspowie || 20 maja

- Majówka w Szklarach || 25 maja

- Zielone Świątki – odpust w Łazach || 27 maja

- 90 lecie OSP w Jerzmanowicach || 3 czerwca 2012

- Szkolenie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego || 15 czerwca

- Noc Świętojańska || 23 czerwca               

- 80 lecie OSP Sąspów || koniec czerwca/początek lipca

- Święto „Baby” w Racławicach || 1 lipca    

- odpust w Gotkowicach na Piotra i Pawła (29 VI) 1 lipca

- 85 lecie OSP Przeginia || 8 lipca                    

- Rocznica pacyfikacji wsi Łazy || 14 lipca

- odpust w Czubrowicach || 5 sierpnia

- odpust w Sąspowie || 5 sierpnia

- odpust w Szklarach || 12 sierpnia

- 50 lecie LKS Promień w Przegini || 19 sierpnia 

- Dożynki gminno-powiatowo-diecezjalne || 26 sierpnia w Sułoszowej

- odpust w Jerzmanowicach || 26 sierpnia

- Rodzinne pożegnanie wakacji 2012 || 2 września                              

- odpust w Racławicach || 9 września

- odpust w Przegini || 30 września

- Dzień Papieski || 16 października

- Święto Niepodleglości || 10 listopada

- Cecylianka || 25 listopada    

- Opłatek gminny || 14 grudnia 2012 w Łazach