Konkurs pt. ”NAJŁADNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

 

                                                                       PROTOKÓŁ Z OCENY PRAC
                                      W KONKURSIE pt. "NAJŁADNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA"

Dnia 14 grudnia 2016 roku Komisja Konkursowa w składzie:
1. Małgorzata Śladowska – Przewodnicząca Komisji – Świetlica Nadzieja
2. Izabela Filipowska-Krzystanek – członek Komisji – wychowawca świetlicy
3. Mirosława Nabagło – członek Komisji – p.o. dyr. GOK
4. Ewa Kemona - członek Komisji - pracownik GOK
wyłoniła zwycięzców w konkursie pt. " NAJŁADNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA ".

Celem  konkursu było:
* upowszechnianie i promowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
* poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia ozdób świątecznych,
* aktywizacja społeczności lokalnej,
* prezentacja twórczości mieszkańców.

Do konkursu wpłynęło 63 prace, w  czterech kategoriach wiekowych:
1. uczniowie klasy I -III szkoły podstawowej – 25 prac
2. uczniowie klasy IV - VI szkoły podstawowej – 10 prac
3. młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna – 25 prac
4. dorośli - 3 prace
                   
Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do Konkursu.
Kryteriami oceny prac konkursowych były:
* zgodność z tematem,
* pomysłowość,
* estetyka wykonania,
* technika plastyczna,
* ogólny wyraz artystyczny

Decyzją Komisji przyznano:
1. W kategorii:  klasy I -III szkoły podstawowej
I miejsce   – Alicja Sieradzka kl. I
II miejsce  – Kacper Baran kl. I
III miejsce – Alan Piwowarczyk kl. II
   
Wyróżnienia: Aleksander Zając kl. III a, Kamil  Kordaszewski kl. III, Julia Stachowicz kl. I     

2. W kategorii: klasy IV - VI szkoły podstawowej
I miejsce   – Asia Żurek kl. IV a
II miejsce  – Olga Woźniak kl. V b
III miejsce – Krzysztof Synowiec kl. IV
Wyróżnienie: Jakub Kordaszewski kl. IV, Aleksandra Rusek kl. VI, Iza Grudnik kl. IV b, Kacper Skulich  kl. VI b

3. W kategorii: klasy I -III gimnazjum
I miejsce   – Czarek Chrapek kl. II a
II miejsce  – Paulina Filipek kl. III c
III miejsce – Julia Lignar kl. III a
   
Wyróżnienie:  Wiktoria Zając kl. II b, Angelika Kordaszewska kl. I c, Martyna Poznańska kl. III a

4. W kategorii: dorośli

I miejsce   - Jolanta Szwajcowska
II miejsce  - Maria Szlachetka
III miejsce - Ewa Kurek

___________________________________________________________________________

 Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach serdecznie zaprasza wszystkich chętnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia do udziału w Konkursie pt. ”NAJŁADNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

CELEM KONKURSU JEST:
•    upowszechnianie i promowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
•    poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia ozdób świątecznych,
•    aktywizacja społeczności lokalnej,
•    prezentacja twórczości mieszkańców.

Prace konkursowe należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach do dnia 12.12.2016 r. do godz. 16.00.  
Szczegóły zawarte w Regulaminie dostępnym na stronie www.gok.jerzmanowice.eu oraz w siedzibie Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, 32 – 048 Jerzmanowice 215,  tel. 12 3895197.

 Do pobrania:

Regulamin konkursu