Konkurs pt. ”NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

 

                           

NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”


W trosce o upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz aktywizację społeczności lokalnej Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach we współpracy z Wójtem Gminy Jerzmanowice – Przeginia Adamem Piaśnikiem zorganizował konkurs pt.”NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”. W dniu 12 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród jego laureatom. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 74 prace,

w tym w poszczególnych kategoriach:

  • uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III - 40 prac

  • uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI - 18 prac

  • młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna - 7 prac

  • dorośli - 7 prac

Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę: pomysłowość, jakość i estetykę wykonania, technikę plastyczną, kreatywność, a szczególnie własnoręczność wykonania pisanek.

Decyzją Komisji przyznano:

1. w kategorii: uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III,

I miejsce – Aleksander Zając

II miejsce – Zofia Jakóbczyk

III miejsce – Marcel Krzystanek

wyróżnienia: Kamila Sarota, Milena Nowińska, Malwina Szlachta, Sikorska Amelia, Sikorska Izabela

2. w kategorii: uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI,

            I miejsce – Kamil Bigaj

            II miejsce – Angelika Kordaszewska

            III miejsce – Justyna Stach

wyróżnienie – Wiktoria Roś, Wiktoria Skotniczna

3. w kategorii: młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna

            I miejsce – Wiktoria Zając

            II miejsce – Aleksandra Kania

            III miejsce – Zuzanna Czarnul

4. w kategorii: dorośli

            I miejsce – Maria Szlachetka

            II miejsce – Iwona Kordaszewska

            III miejsce – Katarzyna Hrabia

wyróżnienie – Maria Pomierna

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że do konkursu przystąpiły także przedszkolaki, które otrzymały kolorowe upominki. Organizatorzy oraz Jury składają serdeczne podziękowania opiekunom i wychowawcom za przekaz i popularyzację tradycji świąt Wielkanocnych wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji.

   

  ............................................................................................................................................................................................

   < Rozstrzygnięcie konkursu - do pobrania>


Wójt Gminy Adam Piaśnik oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach serdecznie zapraszają wszystkich chętnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia do udziału w Konkursie pt. ”NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

CELEM KONKURSU JEST:
upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych,
aktywizacja społeczności lokalnej,
prezentacja twórczości mieszkańców.


Prace konkursowe należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach do dnia 21.03.2016 r. do godz. 16.00.

Szczegóły zawarte w Regulaminie dostępnym na stronie www.gok.jerzmanowice.eu  oraz w siedzibie Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, 32 – 048 Jerzmanowice 215, tel. 12 3895197.

Do pobrania:

Regulamin konkursu