Dożynki Gminne Przeginia 2016

 

<<<Galeria>>>


Obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi

 

Dożynki to czas szczególny kiedy swe myśli kierujemy w stronę rolników. Pamiętajmy jednak przez cały rok o ich ciężkim trudzie podczas żniw. Pamiętajmy, że każda kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej pracy.

Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.

            W niedzielę 14 sierpnia  2016 roku odbyły się uroczystości dożynek gminnych w Przegini. Po wielu latach w Gminie Jerzmanowice - Przeginia powróciła piękna tradycja organizowania Dożynek Gminnych. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 14.30 barwnym korowodem  z placu przy nowej remizie OSP w Przegini, który poprowadziła  na miejsce głównych uroczystości Orkiestra Dęta z Przegini. W przemarszu udział wzięły delegacje wieńcowe z Sołectwa Racławice, Czubrowice, Gotkowice, Sąspów, Przeginia i  Zederman - parafia Przeginia oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. O  bezpieczeństwo podczas przemarszu zadbali druhowie  z jednostki OSP z Przegini. O godz. 15.00 na boisku sportowym rozpoczęła się msza święta dziękczynna z poświęceniem chleba i wieńców, którą odprawił Ks. Grzegorz Walczak - proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini. Następnie Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia P.  Adam Piaśnik powitał delegacje wieńcowe, przybyłych gości, m.in. P. Łukasza Smółkę - szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury i budownictwa, P. Tadeusza Nabagło - przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego, P. Tadeusza Durłaka - burmistrza miasta i gminy Skała, Ks. Grzegorza Walczaka - proboszcza parafii Przeginia z wikariuszem Ks. Marcinem Warta, P. Dorotę Buczek - prezesa Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Kraina", P. Krzysztofa Kozendrę,  P. Roberta Bąbkę - przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z radnymi, sołtysów, organizatorów oraz mieszkańców. Kolejnym punktem programu było przekazanie tradycyjnego bochna chleba jako symbolu urodzaju i dostatku, szacunku i oddania, a także nieodłącznego elementu polskiej gościnności. Bochen chleba wręczył wójtowi gminy - Adamowi Piaśnikowi sołtys miejscowości Przeginia wraz z małżonką. Po uroczystym wręczeniu nastąpił obrzęd dzielenia i częstowania chlebem przez gospodarza gminy i zaproszonych gości. W tym czasie komisja konkursowa pracowała nad oceną wieńców. Zgodnie z regulaminem dopuszczalne były dwie formy wieńców, tj. tradycyjne i współczesne. Komisja dokonała oceny sześciu wieńców dożynkowych  z następujących wsi gminy Jerzmanowice-Przeginia: Gotkowice, Sąspów, Przeginia, Racławice, Czubrowice oraz Zedermana - parafia Przeginia. Jury miało trudne zadanie do wykonania ze względu na bardzo wyrównany poziom. Wszystkie wieńce urzekały oryginalną kompozycją, misternością, doborem kolorów,  starannością wykonania oraz ogromem pracy włożonym w ich wykonanie. W związku z powyższym komisja przyznała równorzędne nagrody pieniężne wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich biorącym udział w Konkursie wieńców. Autorki przepięknych dzieł dożynkowych otrzymały nagrody  finansowe z rąk  Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia Adama Piaśnika. Jednocześnie na scenie odbywał się obrzęd ośpiewania wieńców i wręczania płodów rolnych przybyłym gościom.

            Festyn dożynkowy rozpoczął się koncertem Orkiestry Dętej z Przegini. Następnie grupa śpiewacza "Przeginianki" zaprezentowała się na scenie wykonując m.in."Pójdziesz ty dziewczyno", wiązanka pieśni góralskich, "Lipka zielona" oraz życzenia. W dalszej części programu można było zobaczyć prezentacje taneczne cheerleaderek ze studia ruchu SK-art z Przegini, które publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Ostatnim punktem części rozrywkowej były ekspresje artystyczne   w wykonaniu zespołu "SOKOŁY", które tradycyjnie otrzymały niekończący się aplauz publiczności. Podczas koncertu członkowie zespołu uraczyli publiczność następującymi utworami: "My z krakowskiej krainy", "Walczyk ojcowski", wiązanka pieśni ludowych, "Szła dzieweczka do laseczka", "Siekiereczka rąbie". Na zakończenie zespół wykonał utwór "SOKOŁY". Zwieńczeniem części rozrywkowej dożynkowego święta była zabawa taneczna pod gwiazdami z towarzyszeniem zespołu "DANCE TOP". Organizatorami dożynek gminnych byli:Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z Radnymi, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Sołtys z Radą Sołecką wsi Przeginia, Klub Seniora z Przegini, Koło Gospodyń Wiejskich z Przegini, Klub Sportowy "PROMIEŃ" z Przegini, Ochotnicza Straż Pożarna z Przegini, Mieszkańcy Przegini.